Η ομάδα μας

DSC00494.JPG
Εξωτερικοί Συνεργάτες

Φυσικοθεραπευτές

Λογοθεραπευτές

Ιατροί όλων των ειδικοτήτων

Βιοδιαγνωστικά εργαστήρια

Απεικονιστικά εργαστήρια

Διοίκηση
Αργυρώ Νικόλη

Bsc Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΜΒΑ

Κηπώση Ιωάννα

Bsc Ιατρικά Εργαστήρια, Msc Διοίκηση της Υγείας

Ιατρικές Υπηρεσίες

Δρανδάκης Σοφοκλής

Ιατρός Πάθολόγος, Msc

Βασιλείου Αριστείδης

Ιατρός Νευρολόγος

Νοσηλευτική Ομάδα
 Προϊστάμενος Νοσηλείας, Α.Τ.Ε.Ι.
Νοσηλευτές
Νοσηλευτές Δ.Ε.
Κοινωνικοί Φροντιστές

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

Ξηρογιάννη Πέγκυ

Υπεύθυνη Κοινωνικός Λειτουργός Α.Τ.Ε.Ι.

Θεοδωροπούλου Αικατερίνη

Κοινωνικός Λειτουργός Α.Τ.Ε.Ι.

Υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας
Νικόλαος Νικόλης
Κινησιοθεραπευτής